Adatvédelmi nyilatkozat

Magyar Rett Szindróma Alapítvány

A Magyar Rett Szindróma Alapítvány(továbbiakban Alapítvány) tájékoztatja ügyfeleit, hogy különböző célokból, különböző adatbázisokon személyes adatokat kezel. Ezek köre: adományozók, érintett szülők és gyermekeik adatai, képzések, találkozók, konferenciák résztvevői, hírlevél feliratkozók, önkéntesek és munkatársak adatai.

Az adatkezelési gyakorlatunkról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről ezúton adunk tájékoztatást. Az Alapítvány mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

            Név: Magyar Rett Szindróma Alapítvány

            Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány u. 42. fsz. 7/a

            Adószám: 18075618-1-43

            email: rettszindromaalapitvany@gmail.com

            telefon: 06-20/542-7128

            honlap: www.rettszindroma.hu

Adatkezelés jogalapja

●               2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (info tv.)

●               Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelete, GDPR),

●               2013. évi V. törvény- a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

●               2001. évi CVIII. Törvény (Ekertv) a elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Magyar Rett Szindróma Alapítvány (1116 Budapest, Sáfrány u. 42. fsz. 7/a) adatkezelő által a www.rettszindroma.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /

A kezelt adatok megadása minden esetben önkéntes.

Az adatkezelésben érintett szerveink telephelye:

1116 Budapest, Sáfrány utca 42. fsz. 7/a

Az adatkezelés célja

Az ügyfeleknek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások technikai mûködtetése, statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása az ügyfeinket érintő információkról, rendezvényekről, szolgáltatásokról, hírlevelek küldése, törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Adatok felhasználása, tárolása, továbbítása

Az Alapítvány a személyes adatokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel és azokat az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Alapítvány az ügyfelek személyes adatait harmadik félnek nem továbbítja. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az ügyfelek előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

Az érintettek jogainak gyakorlása

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Alapítvány által kezelt személyes adataikról, kérhetik azok helyesbítését, módosítását, illetve törlését a rettszindromaalapitvany@gmail.com e-mail címen.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy a Magyar Rett Szindróma Alapítvány valamely képviselője vagy dolgozója  megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az alapítvánnyal fent közölt elérhetőségeink valamelyikén, hogy a problémát megoldjuk. Amennyiben úgy gondolja, hogy a Magyar Rett Szindróma Alapítvány az Ön problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

 

Budapest, 2018. május 20.

www.rettszindroma.hu

rettszindromaalapitvany@gmail.com